Monthly Archives: | Listopad, 2018

Kraje tranzytowe

kraje tranzytowe dla przemytu narkotyków, np. Turcja, Bułgaria, Bośnia, Jugosławia, Egipt. Symptomy rodzajowe związane albo z wysokością wskaźników określających działalność finansową banków, albo ze zmianami jakościowymi wynikającymi z przestrzegania obowiązków finansowoprawnych:

-1. Znaczny wzrost wielkości wkładów awista w banku, szczególnie w walutach obcych. 2. Nagły i znaczny wzrost liczby transakcji gotówkowych w niektórych oddziałach banku.

Projekt ustawy

W stosunku do dotychczasowych rozwiązań ustawowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy wskazać można na kilka istotnych zmian, jakie zawiera projekt ustawy.

Przede wszystkim rozszerza on katalog podmiotów zobowiązanych do podejmowania działań związanych z zapobieganiem procederowi. Proponuje się, by do przeciwdziałania legalizacji przestępczych dochodów zobligowane były obok banków i biur maklerskich także: giełdy, spółki ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne (powiernicze), biura notarialne oraz podmioty gospodarcze prowadzące działalność polegającą na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży tych wartości. Kształt katalogu podmiotów zobowiązanych do przeciwdziałania praniu pieniędzy uznać można za optymalny. Propozycje jego rozszerzenia są nietrafne. Doświadczenia zachodnioeuropejskie

Analizowanie programów część trzecia

-9. W kilku programach wprowadzono nakaz umieszczania w widocznym miejscu w oddziałach banku informacji o realizowaniu obowiązku identyfikacji klientów i rejestracji odpowiednich danych.

-10. Dokonano także zmian dotyczących procedury rejestracji. Niektóre elementy z niej skreślono, o inne ją rozszerzono. Zawężono procedury, wprowadzając np. wyłączenia techniczne dotyczące przepływu gotówki między bankami i NBP (środki te nie wychodzą poza system bankowy) rozszerzono o rezygnację z wyłączeń dotyczących stałych klientów.

Nieujawnione transakcje

nieujmowania w rejestrach niektórych operacji przekraczających równowartość 20 tys. zł, stosowania odstąpień od rejestrowania określonych wpłat,

sposobów prowadzenia analizy zarejestrowanych pozycji i dokumentowania jej wyników, strony formalnej zawiadomień kierowanych do organów prokuratury,

poszczególnych postanowień wewnętrzbankowych programów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, zakresu, przebiegu i częstotliwości szkoleń pracowników w zakresie sposobów rozpoznawania operacji powiązanych z praniem pieniędzy.