Analizowanie programów część trzecia

-9. W kilku programach wprowadzono nakaz umieszczania w widocznym miejscu w oddziałach banku informacji o realizowaniu obowiązku identyfikacji klientów i rejestracji odpowiednich danych.

-10. Dokonano także zmian dotyczących procedury rejestracji. Niektóre elementy z niej skreślono, o inne ją rozszerzono. Zawężono procedury, wprowadzając np. wyłączenia techniczne dotyczące przepływu gotówki między bankami i NBP (środki te nie wychodzą poza system bankowy) rozszerzono o rezygnację z wyłączeń dotyczących stałych klientów.

-11. W programach, które nie zawierały adekwatnych rozwiązań, rozszerzono zakres podmiotów, których dotyczy obowiązek identyfikacji, rejestracji

i rozpoznawania transakcji podejrzanych, o bankowe biura maklerskie i punkty obsługi klienta. Zarządzenia (uchwały) wprowadzające zmiany w programach obligują pracowników odpowiedzialnych do oceny ich realizacji oraz przeprowadzenia odpowiednich szkoleń.

About The Author

admin

Leave a Reply