Fałszywe banknoty

-9. Wpłaty, których przedmiotem są fałszywe banknoty lub czeki gotówkowe bądź wykorzystywanie tego typu operacji jako poprzedzających duże wpłaty (bez udziału fałszywych banknotów) w celu dezorientacji kasjera.

-10. Częste transakcje z wykorzystaniem tresora nocnego przez klientów, których działalność nie wymaga korzystania z tego typu usług bankowych.

-11. Zakup za gotówkę papierów wartościowych, które są następnie oddawane na przechowanie w sejfie, w okolicznościach, gdy nie można tego w oczywisty sposób powiązać z pozycją finansową klienta.

-12. Wielokrotne wpłaty gotówkowe dokonywane w tym samym banku u różnych kasjerów przy wykorzystaniu różnych form (prostych i skomplikowanych) kamuflażu zewnętrznych oznak transakcji.

About The Author

admin

Leave a Reply