Kolejne wazne regulacje

-4. Regulacje (w szczególności dyrektywa z 10 czerwca 1991 r.) pozostawia prawu wewnętrznemu państw członkowskich do wyboru przesłanki i tryb przekazywania informacji objętych tajemnicą bankową w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy albo drogą informowania organów ścigania z własnej inicjatywy, albo poprzez udostępnianie informacji na ich żądanie.

-5. Regulacje (w szczególności dyrektywa z 10 czerwca 1991 r.) wskazują na konieczność ochrony pracowników bankowych i nadzoru bankowego w związku z przekazywaniem informacji na zewnątrz sektora bankowego.

-6. Regulacje wskazują na bardzo istotne znaczenie przekazywania informacji pracownikom nadzoru bankowego w związku z pojawianiem się w bankach nieprawidłowości.

About The Author

admin

Leave a Reply