Najczęściej do rozpoznania transakcji niejasnych wyznaczane są osoby

o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu: osoby powołane przez dyrektora oddziału, główni księgowi, koordynatorzy programów przeciwdziałania praniu pieniędzy, wybrani spośród osób godnych zaufania i cieszący się dobrą opinią, kierownicy komórek (działów, zespołów) kasowoskarbcowych, kierownicy komórek (departamentów, wydziałów) kontroli wewnętrznej (rewizji), kierownicy komórek (wydziałów, zespołów) rozliczeń (operacyjnorachunkowych), kierownicy komórek (działów, zespołów) ekonomicznych, osoby zajmujące stanowiska (wyodrębnione) w komórkach (departamentach, wydziałach) ds. bezpieczeństwa banku.

Liczba rozwiązań przyjętych w bankach wynika przede wszystkim z odmiennych struktur organizacyjnych. Stąd najczęściej występują kierownicy różnych komórek, których pracownicy odpowiedzialni są za prowadzenie rejestrów. Niejednokrotnie wymienione ogniwa spełniają podobne zadania w bankach, np. komórki ekonomiczne i rozliczeń. Przyjąć jednak należy, że wskazanie określo

nej osoby (czy to kierownika komórki organizacyjnej, czy to osoby zajmującej inne stanowisko) jest rozwiązaniem najwłaściwszym ze względu na efektywność jej prac. Znacznie mniej korzystne jest powoływanie stałych czy doraźnych zespołów, czy też scedowanie zadań rozpoznawczych na dyrektora oddziału. Poza tym wskazać należy także na sytuacje, w których pracownik bankowy, np. kasjer stykający się bezpośrednio z transakcjami niejasnymi lub nietypowymi, zgłasza

o tym swojemu bezpośredniemu przełożonemu i przedstawia mu odpowiednią dokumentację. Między nimi odbywa się wtedy pierwsza konsultacja i podejmowana jest decyzja o przekazaniu sprawy do osoby odpowiedzialnej za dalsze czynności w ramach rozpoznania.

About The Author

admin

Leave a Reply