Nietypowość transakcji

Ul zachowaniem pracowników bankowych nietypowością transakcji gotówkowej lub serią takich transakcji albo posiadaniem rachunku bankowego wiązać należy je z określonymi klientami (symptomy podmiotowe) i wykorzystaniem określonej czynności bankowej (symptomy przedmiotowe)

ESI nietypowością transakcji bezgotówkowej H rodzajem prowadzonej działalności przez klienta banku E3 miejscem pochodzenia (siedziba, obywatelstwo) klienta bankowego (zleceniodawcy lub beneficjenta)

Ei wielkością wskaźników finansowych charakteryzujących działalność bankową lub zmian jakościowych, dotyczących przestrzegania ustawowo określonych obowiązków finansowoprawnych.

Percepcja poszczególnych grup symptomów rodzajowych może mieć decydujące znaczenie dla skuteczności rozpoznawania sposobów prania pieniędzy przez polskich bankowców. Zaprezentować można następujące, przykładowe ujęcia poszczególnych kategorii symptomów.

About The Author

admin

Leave a Reply