Nieujawnione transakcje

nieujmowania w rejestrach niektórych operacji przekraczających równowartość 20 tys. zł, stosowania odstąpień od rejestrowania określonych wpłat,

sposobów prowadzenia analizy zarejestrowanych pozycji i dokumentowania jej wyników, strony formalnej zawiadomień kierowanych do organów prokuratury,

poszczególnych postanowień wewnętrzbankowych programów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, zakresu, przebiegu i częstotliwości szkoleń pracowników w zakresie sposobów rozpoznawania operacji powiązanych z praniem pieniędzy.

About The Author

admin

Leave a Reply