Proces rozpoznania

Proces rozpoznania przebiegać powinien przy uwzględnieniu zasad skutecznego działania, zwłaszcza jego część dotycząca monitorowania wymaga szczególnej staranności i dokładności. Podobnie jak przetwarzanie, wymaga łączenia podejścia analitycznego oraz znajomości mechanizmów sprawczych prania pieniędzy. Staranność dotyczy zarówno badania poszczególnych dokumentów monitorowanych, jak i kojarzenia określonych faktów ze znanymi koordynatorowi mechanizmami popełniania przestępstwa prania pieniędzy. Dodatkowo wszystkie czynności w ramach obserwacji rachunku klienta i jego działań nieformalnych powinny mieć charakter tajny. Jest to zabezpieczone ochroną karnoprawną wynikającą z art. 171 ust. 5 Prawa bankowego. Odpowiedzialności karnej podlegać będzie więc każde ujawnienie lub wykorzystanie informacji w sposób sprzeczny z istotą monitorowania, np. przekazanie danych o monitorowaniu klientowi banku, z którym kontakty handlowe utrzymuje posiadacz rachunku poddanego obserwacji.

Monitorowanie musi być działaniem skutecznym. Cecha ta przejawiać się będzie zarówno wtedy, kiedy osoba odpowiedzialna w banku wykluczy przestępczy charakter transakcji realizowanych przez obserwowanego klienta, jak i wtedy, gdy ten charakter potwierdzi. Informacja o drugim rozstrzygnięciu obwarowana jest dodatkowo odpowiedzialnością karną, tzn. niepowiadomienie zarządu lub Komisji Nadzoru Bankowego o pozytywnych wynikach monitorowania, w sposób prawnie określony (przepisami podustawowymi lub regulaminem we wnątrzbankowym), podlegać może karze określonej w art. 299 § 3 k.k.

About The Author

admin

Leave a Reply