Przekazanie informacji cząstkowych

przekazanie informacji cząstkowych w zakresie określonym ustawowo, odmowa przekazania informacji z przyczyn wynikających z delegacji ustawowej. Katalog uwarunkowań prawnych obu kategorii stosunków obejmuje m.in.:

El rozwiązania dotyczące tajemnicy bankowej (innych postaci tajemnic), określające ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe tej instytucji prawnej, tryb przekazywania informacji itd.

S rozwiązania dotyczące formy i treści zawiadomień wynikające z prawa karnego materialnego i prawa karnego procesowego rozwiązania określające uprawnienia do żądania przez organy ścigania informacji od banków (m.in. zakres tych uprawnień, tryb udostępniania informacji itd.)

About The Author

admin

Leave a Reply