Regulacje dyrektywy bankowej

-7. W regulacjach (począwszy od Drugiej Dyrektywy Bankowej) stale rozszerza się katalog podmiotów, którym przekazywane mogą być, w określonych warunkach ustawowych, informacje objęte tajemnicą (podmioty systemu finansowego) powodować może to m.in. ułatwienia w rozpoznawaniu operacji, których charakterystyka wyczerpuje znamiona prania pieniędzy.

-8. Wszystkie regulacje wskazują na konieczność wymiany informacji objętych tajemnicą bankową między poszczególnymi organami nadzoru (organami ścigania) ma to decydujące znaczenie np. dła przeciwdziałania praniu pieniędzy w skali międzynarodowej.

-9. Regulacje (w szczególności Konwencja Rady Europy z 8 listopada 1990 r.) wskazują, że informacje objęte tajemnicą bankową mogą być wykorzystane w przypadkach określonych przez prawo kanie, co w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oznacza, że są one przydatne do ujawniania procederu (ujawniania dochodów podlegających praniu) i zabezpieczania mienia, które podlegać może konfiskacie (przepadkowi) informacje nie mogą być natomiast wykorzystywane niezgodnie z postanowieniami regulacji, np. w zwalczaniu przestępstw podatkowych.

About The Author

admin

Leave a Reply