Rozbiór strukturalny

Inną metodą stosowaną w przetwarzaniu będzie tzw. rozbiór strukturalny polegający na ujawnianiu i badaniu elementów poszczególnych operacji finansowych. Dla przykładu wskazać można tu na rozbiór strukturalny operacji z wykorzystaniem akredytywy. Oprócz dokumentów (np. faktur) sprawdzone muszą być warunki akredytywy, takie jak czas i sposób transportu, szczegóły dotyczące towaru eksportowanego, terminy ważności itd. Tego typu metoda pozwala wykazać nielegalność stosowania operacji z wykorzystaniem tego instrumentu finansowego, praktyki oszukańcze, a także pranie pieniędzy.

Do przetwarzania informacji wykorzystywać można wreszcie metodę systematyzacji i grupowania danych o transakcjach finansowych, polegającą na scalaniu pewnych wyselekcjonowanych elementów w celu poznania zachodzących między nimi związków przyczynowoskutkowych. Pozwala ona np. na wyodrębnienie operacji powtarzających się i określenie grup podmiotów mogących potencjalnie uczestniczyć w procederze prania pieniędzy.

Typowanie transakcji nietypowych (nadzwyczajnych) i niejasnych za pomocą przedstawionych metod jest ułatwione, jeżeli wcześniej w praktyce bankowej określone zostaną symptomy wykorzystywania działalności bankowej do celów prania pieniędzy. W związku z tym zaproponować można stworzenie katalogów symptomów rodzajowych prania pieniędzy o charakterze otwartym z jasno wskazanymi kryteriami. W wariancie wyjściowym katalog taki obejmować może symptomy związane z:

About The Author

admin

1 Comment

  1. Kasper 29 stycznia 2014 at 00:01 #
    Wlasnie mialem o tym na studiach ostatnio, dzieki za artykul i usystematyzowanie wiedzy!

Leave a Reply