Rozwiązania określające odpowiedzialność

H rozwiązania określające odpowiedzialność (dyscyplinarną, karną) pracowników bankowych w związku z udostępnianiem bądź zaniechaniem udostępniania informacji organom ścigania.

Pranie pieniędzy stanowi jedno z przestępstw, którego zaistnienie bądź też podejrzenie zaistnienia powoduje uaktywnienie się stosunków między organami ścigania i bankami. Aktywność ta w każdym przypadku poprzedzona jest tworzeniem odpowiednich warunków (np. rejestrowanie danych dotyczących transakcji

i klientów bankowych) wpływających na skuteczność współpracy. Tworzenie takich warunków, które przyjmuje postać działań prewencyjnych (zabezpieczających bank przed wykorzystywaniem jego działalności do celów przestępczych), stanowi podstawowy czynnik umożliwiający wyodrębnienie stosunków między organami ścigania i bankami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy spośród wszystkich kategorii stosunków w dziedzinie zwalczania przestępczości gospodarczej. Poza tym ten rodzaj stosunków określony może być jako szczególny ze względu na szeroki katalog uwarunkowań prawnych, pozwalających w miarę szczegółowo zdefiniować je jako odrębną formę współpracy organów ścigania

About The Author

admin

Leave a Reply