Skutki prawne

Skutki prawne w obu kategoriach stosunków między organami ścigania i bankami są różne. W stosunkach związanych z zawiadomieniem organów ścigania przez banki mogą to być:

wszczęcie postępowania karnego, odmowa wszczęcia postępowania karnego, podjęcie czynności sprawdzających poprzedzających wszczęcie lub odmowę wszczęcia postępowania karnego.

W stosunkach związanych z żądaniem pomocy, inicjowanymi przez organy ścigania, skutki mogą mieć postać: przekazania informacji w pełnym zakresie zgodnie z ustawowo określonym trybem,

About The Author

admin

Leave a Reply