Stanowisko w sprawie charakterystyki sposobu prania pieniędzy

Stanowisko w sprawie charakterystyki sposobu prania pieniędzy związanego z wykorzystaniem przelewów na konta zagraniczne Sposób ten polega na tym, że w oddziałach niektórych banków otwierane są przez osoby fizyczne rachunki walutowe, z których dokonywane są liczne przelewy na konta zagraniczne, często na kwoty wciąż tej samej wysokości. Uzasadnione wydaje się przypuszczenie, że dla uniknięcia rejestracji wpłaty i przelewy są celowo rozdrabniane. Klienci banków uzasadniają celowość swoich transakcji udziałem w bliżej nieokreślonym „systemie komputerowym”. Osobom otwierającym rachunki

i dokonującym transferu często towarzyszą te same osoby, reprezentujące zgodnie ze składanymi deklaracjami beneficjenta przelewu. Udział w transakcji tych samych osób „reprezentujących firmę” świadczyć może, że to właśnie one dokonują wpłaty. Analiza powyższych przypadków uzasadnia podejrzenie, iż dokonywane transakcje mogą służyć praniu pieniędzy. W związku z tym GINB zaleca przeanalizowanie, czy podobne sytuacje dokonywane są w różnych polskich bankach.

Stanowisko w sprawie sprzecznych z zarządzeniem 16/92 zwolnień z obowiązku rejestracji Stanowisko w sprawie zakresu wewnątrzbankowych programów przeciwdziałania praniu pieniędzy, określania sposobu i poziomu analizy danych oraz współpracy banków z organami ścigania

About The Author

admin

Leave a Reply