Symptomy związane z rodzajem prowadzonej działalności przez klienta banku:

Polskie prawo finansowe nie przewiduje możliwości zwolnienia banków z obowiązku identyfikacji i rejestracji danych dotyczących klientów. Oznacza to, że nie istnieje ustawowy katalog podmiotów, których transakcje objęte są specjalnymi procedurami bankowymi, ani też banki nie mają prawa do jednostronnego zwolnienia z obowiązku rejestracji podmiotów gospodarczych, których ponad 50% całkowitych dochodów pochodzi z detalicznej sprzedaży. Tym samym w polskich warunkach pracownicy bankowi tworzyć powinni listy takich podmiotów, których działalność częściej niż innych może być wykorzystywana do celów prania pieniędzy. W szczególności mogą to być: kantory wymiany walut, kasyna gry, restauracje, stacje paliw, zakłady jubilerskie, bary szybkiej obsługi,

pizzerie i inne lokale gastronomiczne, wypożyczalnie kaset video, zakłady usługowe dla ludności (np. pralnie), lombardy, antykwariaty, autokomisy, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, biura podróży.

Symptomy związane z miejscem pochodzenia klienta bankowego, zleceniodawcy lub beneficjenta transakcji: Transakcje, w których klient, zleceniodawca lub beneficjent pochodzą z określonych regionów geograficznych świata, powinny stanowić szczególny przedmiot rozpoznania. Regiony te obejmują:

About The Author

admin

Leave a Reply