Symptomy związane z zachowaniami pracowników bankowych:

-1. Zmiana wyników pracy bankowca, np. gdy znacznie wzrastają obroty dysponenta lub kasjera, a odpowiednim wielkościom nie odpowiada liczba dokonywanych identyfikacji klientów i adekwatnych rejestracji, albo gdy wzrastają obroty osiągane przez pracownika realizującego bankową ofertę gotówkową.

-2. Częste przypadki wadliwego lub niepełnego realizowania obowiązku rejestracji transakcji gotówkowych przekraczających określoną kwotę. 3. Ujawnione przypadki niedokonywania obligatoryjnej identyfikacji klienta bankowego realizującego transakcję gotówkową przekraczającą kwotę określoną przepisami publicznoprawnymi.

-4. Zauważalne zmiany statusu materialnego pracownika bankowego, nie związane z dochodami osiąganymi przez niego lub członków jego rodziny (w razie możliwości choćby szacunkowej oceny tych faktów).

About The Author

admin

Leave a Reply