Tajemncia bankowa

Szczególną rolę w kształtowaniu stosunków między organami ścigania i bankami przypisuje się wymienionym powyżej regulacjom określającym zakres tajemnicy bankowej, a także wszelkie aspekty dostępności do informacji objętych tą kategorią tajemnicy. Mają one znaczenie dla klasyfikowania i definiowania określonych instytucji prawnych pojawiających się na styku prawa karnego i prawa finansowego. Klasyfikowanie i definiowanie odbywać może się w trzech płaszczyznach.

Pierwszą są ustawowe uprawnienia organów ścigania do żądania ujawnienia informacji objętych tajemnicą bankową. Są one związane są z: prowadzonym postępowaniem karnym w sprawach o pranie pieniędzy,

podejrzeniami o wykorzystywanie czynności bankowych do celów prania pieniędzy, na etapie przed wszczęciem postępowania karnego, współpracą międzynarodową (z organami ścigania innych państw),

About The Author

admin

Leave a Reply