Transakcje między tymi samymi klientami

-18. Dokonywanie transakcji gotówkowych przez klientów, którzy wydają się być razem, a korzystają jednocześnie z różnych kas dla przeprowadzenia dużych transakcji gotówkowych lub wymiany dużych sum na obcą walutę.

-19. Częste korzystanie z sejfu bankowego składanie do depozytu w sejfie zapieczętowanych przedmiotów i odbieranie ich w niedługim czasie po złożeniu.

-20. Dokonywanie transakcji gotówkowych przez pełnomocników podmiotów gospodarczych nieujawnianie się osób faktycznie prowadzących przedsiębiorstwo.

-21. Utrzymywanie przez klientów dużych kwot na rachunkach awista przez dłuższy okres. 22. Częste wpłaty w formie czeków podróżnych lub czeków w walucie obcej, zwłaszcza pochodzących z zagranicy.

-23. Nagła spłata kredytu bez wiarygodnego wyjaśnienia. 24. Wnioskowanie przez klienta o kredyt w sytuacji, gdy przedstawiane zabezpieczenie budzi szereg wątpliwości co do wiarygodności jego pochodzenia. Odmowa przedłożenia dokumentów żądanych przez pracownika bankowego w związku z realizacją obowiązku identyfikacji.

About The Author

admin

Leave a Reply