Wady rozliceń międzynarodowych

-8. O fakcie zarejestrowania operacji gotówkowej lub bezgotówkowej pracownik powinien poinformować swojego przełożonego oraz przekazać koordynatorowi ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy notatkę zawierającą opis operacji pozwalający na jej identyfikację wraz z własnymi spostrzeżeniami dotyczącymi okoliczności wskazujących na niejasny lub nietypowy charakter transakcji. Notatka powinna być opatrzona podpisem pracownika i oznaczona jako „poufna”.

-9. Rejestry operacji przekraczających kwotę 20 tys. PLN (lub równowartość w walucie obcej) należy przechowywać w sposób zabezpieczający je przed wglądem osób niepowołanych.

-10. Całość dokumentacji (rejestry, notatki, inne dokumenty dotyczące zarejestrowanych operacji itp.) należy przechowywać przez okres co najmniej 5 lat.

About The Author

admin

Leave a Reply