Wątpliwości co do pochodzenia pieniędzy

W przypadku wątpliwości, że środki mogą pochodzić z przestępstwa osoba odpowiedzialna jest zobowiązana po uzyskaniu opinii radcy prawnego, przedstawić dyrektorowi oddziału banku w formie notatki wnioski wynikające z analizy w celu podjęcia decyzji co do dalszego postępowania

b. Po zakończeniu kwartału należy dokonać przeglądu rejestrów operacji gotówkowych i bezgotówkowych, zwracając uwagę na transakcje wykonywane na zlecenie tych samych klientów

c. Na podstawie zebranego materiału i jego pogłębionej analizy należy sporządzić (w trybie poufnym) zbiorczą notatkę wraz z wnioskami, w której zostaną przedstawione do decyzji dyrektorowi oddziału banku operacje finansowe

o charakterze niejasnym lub nietypowym. Zbiorcza notatka powinna zawierać następujące informacje dotyczące operacji niejasnych (nietypowych):

About The Author

admin

1 Comment

  1. Tomeq68 29 stycznia 2014 at 00:01 #
    Dlatego lepiej wykazywac tylko naprawde legalne dochody

Leave a Reply