Zakończenie rozpoznania

Proces rozpoznania kończyć powinno sporządzenie przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie monitoringu wytypowanych transakcji odpowiedniego dokumentu, dającego podstawę do zawiadomienia prokuratury o przestępstwie prania pieniędzy albo do odstąpienia od takiej decyzji. Dokument finalizujący działania w ramach rozpoznania przybierać może formę:

zestawienia kierowanego do komórki rewizyjnej banku, wniosku do zarządu banku o podjęcie decyzji o informacji związanej z podejrzeniami o pranie pieniędzy,

informacji do dyrektora oddziału banku, informacji dyrektora oddziału banku o przebiegu monitorowania, sprawozdania (periodyczne, np. 6miesięczne) o informacjach związanych z podejrzeniami o pranie pieniędzy),

zbiorczej notatki wraz z wnioskami, w której przedstawiane są do decyzji kierownictwa banku operacje finansowe, nasuwające uzasadnione podejrzenie o pranie pieniędzy.

About The Author

admin

Leave a Reply