Zasady współpracy banków z organami ścigania

Regulacja określając zasady współpracy banków z organami ścigania zobowiązuje dyrektorów i pracowników banków do: informowania o wszystkich faktach, które mogą wskazywać na wykonywanie procederu,

a dostarczania tym organom na ich żądanie wszelkich niezbędnych informacji zgodnie z procedurami określonymi przez prawo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej.

Informacje przekazane na zewnątrz systemu bankowego mogą być wykorzystane jedynie w związku ze zwalczaniem prania pieniędzy. Państwa członkowskie mogą jednak postanowić, że te informacje mogą być wykorzystane także w innych celach.

About The Author

admin

Leave a Reply