Zawiadomienie o praniu pieniędzy

-1. Koordynator ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy powinien po uzyskaniu opinii radcy prawnego i akceptacji dyrektora oddziału banku określić, czy zgłaszane przez pracowników i zaewidencjonowane w rejestrze operacje uznane za niejasne (nietypowe) kwalifikują się po monitorowaniu jako podejrzane.

-2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dana operacja może mieć związek z przestępstwem, decyzję o zawiadomieniu do prokuratury podejmują: a) w oddziale banku dyrektor, po zaopiniowaniu przez radcę prawnego oraz uzyskaniu akceptacji Departamentu Rachunków i Operacji Bankowych,

b) w centrali banku członek zarządu, po uzyskaniu akceptacji Departamentu Prawnego oraz Departamentu Rachunków i Operacji Bankowych Oddziały banku przesyłają niezwłocznie do Departamentu Rachunków i Operacji Bankowych kopie materiałów przekazanych do prokuratury.

About The Author

admin

1 Comment

  1. Mierny 29 stycznia 2014 at 00:03 #
    No u nas zyczliwych nie brakuje ktorzy zaraz doniosa bo sasiad kupil nowy samochod...

Leave a Reply